ZACH, Jiří, Jitka PETERKOVÁ a Jan BUBENÍK. Study of behaviour of thermal insulation materials under extremely low pressure. In: MATEC Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2019, s. 1-6 [cit. 2021-5-15]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: doi:10.1051/matecconf/201928202044
Uložit do Citace PRO