ŠIMŮNEK, Petr, Petr ŠTĚPÁNEK, Ivana ŠVAŘÍČKOVÁ, Jan PROKEŠ, Ivana LANÍKOVÁ, Petr ŽÍTT a Joo Pedro MIRANDA MENDES. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. In: MATEC Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2020, s. 1-7 [cit. 2022-08-08]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: doi:10.1051/matecconf/202031000022

Uložit do Citace PRO