MIŠÍK, Ondrej, Milan MALÝ, Ondřej CEJPEK a František LÍZAL. Characterization of aerosol nebulized by Aerogen Solo mesh nebulizer. MATEC Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2020, 328(1), 1-7 [cit. 2021-5-9]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: doi:10.1051/matecconf/202032801006
Uložit do Citace PRO