MACHŮ, Zdeněk, Zdeněk MAJER, Oldřich ŠEVEČEK, Kateřina ŠTEGNEROVÁ a Zdeněk HADAŠ. Electro-mechanical analysis of a multilayer piezoelectric cantilever energy harvester upon harmonic vibrations. In: MATEC Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2018, s. 1-6 [cit. 2021-5-9]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: doi:10.1051/matecconf/201821002053
Uložit do Citace PRO