STANČÍK, Adam, Roman MACHÁČEK a Jiří HORÁK. Using BIM model for Fire Emergency Evacuation Plan. In: MATEC Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2018, s. 1-6 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-2-7598-9032-3. ISSN 2261-236X. Dostupné z: doi:10.1051/matecconf/201814601012

Uložit do Citace PRO