SUCHÁČEK, Tomáš, Ladislav TUHOVČÁK a Jan RUČKA. Sensitivity analysis of water consumption in an office building. E3S Web of Conferences [online]. EDP Sceinces, 2018, 30(01002), 1-9 [cit. 2021-5-9]. ISSN 2267-1242. Dostupné z: doi:10.1051/e3sconf/20183001002
Uložit do Citace PRO