FOJTLÍN, Miloš, Jan POKORNÝ, Jan FIŠER, Róbert TOMA a Ján TUHOVČÁK. Impact of measurable physical phenomena on contact thermal comfort. EPJ Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2017, 143(1), 1-4 [cit. 2021-5-17]. ISSN 2100-014X. Dostupné z: doi:10.1051/epjconf/201714302026
Uložit do Citace PRO