HADZIMA, Branislav, Daniel KAJÁNEK, Michal JAMBOR, Juliána DRÁBIKOVÁ, Matěj BŘEZINA, Joseph BUHAGIAR, Jana PASTORKOVÁ a Martina JACKOVÁ. PEO of AZ31 Mg Alloy: Effect of Electrolyte Phosphate Content and Current Density. Metals [online]. MDPI, 2020, 10(11), 1-23 [cit. 2022-09-26]. ISSN 2075-4701. Dostupné z: doi:10.3390/met10111521

Uložit do Citace PRO