ŠKARPA, Petr, Daniel KLOFÁČ, František KRČMA, Jana ŠIMEČKOVÁ a Zdenka KOZÁKOVÁ. Effect of Plasma Activated Water Foliar Application on Selected Growth Parameters of Maize (Zea mays L.). Water [online]. MDPI, 2020, 12(12), 1-15 [cit. 2021-5-15]. ISSN 2073-4441. Dostupné z: doi:10.3390/w12123545
Uložit do Citace PRO