MÁSLO, Karel. Stabilita elektrizační soustavy [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021, - [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-5941-0. Dostupné z: doi:10.13164/book-feec-stabilitaes
Uložit do Citace PRO