CHARVÁT, Pavel, Lubomír KLIMEŠ, Jiří POSPÍŠIL, Jiří KLEMEŠ a Petar Sabev VARBANOV. Feasibility of replacement of nuclear power with other energy sources in the Czech Republic. Thermal Science [online]. Vinča Institute of Nuclear Sciences, 2020, 24(6A), 3543-3553 [cit. 2021-5-17]. ISSN 0354-9836. Dostupné z: doi:10.2298/TSCI200323275C
Uložit do Citace PRO