PERNICOVÁ, Iva. Identifikace a izolace PHA produkujících bakterií [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196468. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Stanislav Obruča.
Uložit do Citace PRO