KÉPEŠ, Erik, Igor GORNUSHKIN, Pavel POŘÍZKA a Jozef KAISER. Spatiotemporal spectroscopic characterization of plasmas induced by non-orthogonal laser ablation. ANALYST [online]. Royal Society of Chemistry, 2020, 146(3), 920-929 [cit. 2021-5-9]. ISSN 0003-2654. Dostupné z: doi:10.1039/D0AN01996H
Uložit do Citace PRO