SEDLÁŘ, Karel, Maryna VASYLKIVSKA, Jana MUSILOVÁ, Barbora BRANSKÁ, Ivo PROVAZNÍK a Petra PATÁKOVÁ. Phenotypic and genomic analysis of isopropanol and 1,3-propanediol producer Clostridium diolis DSM 15410. GENOMICS [online]. Elsevier, 2020, 113(1), 1109-1119 [cit. 2023-01-31]. ISSN 0888-7543. Dostupné z: doi:10.1016/j.ygeno.2020.11.007

Uložit do Citace PRO