JUREČKOVÁ, Zuzana. Charakterizace odrůd minoritního ovoce z hlediska využití v potravinářském průmyslu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196486. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Pavel Diviš.
Uložit do Citace PRO