PĚCHA, Jiří. Optimalizace energetických toků při provozu ČOV - Smart Area Net [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196491. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Mastný.
Uložit do Citace PRO