KOZÁKOVÁ, Zdenka, František KRČMA, Aneta MOŽÍŠOVÁ a Anastasia DÜRROVÁ. Influence of Solution Properties and Gas Addition on Hydrogen Peroxide Production by a Pin-hole Based Plasma Source. Plasma Physics and Technology [online]. Czech Technical University in Prague, 2021, 7(3), 65-70 [cit. 2022-05-16]. ISSN 2336-2626. Dostupné z: doi:10.14311/ppt.2020.3.65

Uložit do Citace PRO