VELÍSEK, Martin. Studium degradace MIS struktur v důsledku difuze iontů [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196493. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyziky. Vedoucí práce Lubomír Grmela.

Uložit do Citace PRO