JUREČKOVÁ, Kateřina, Hana RASCHMANOVÁ, Jan KOLEK, Maryna VASYLKIVSKA, Barbora BRANSKÁ, Petra PATÁKOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a Karel SEDLÁŘ. Identification and validation of reference genes in Clostridium beijerinckii NRRL B-598 for RT-qPCR using RNA-Seq data. Frontiers in Microbiology [online]. Frontiers, 2021, 12(1), 1-10 [cit. 2021-12-09]. ISSN 1664-302X. Dostupné z: doi:10.3389/fmicb.2021.640054

Uložit do Citace PRO