SVOBODA, Tomáš, Michal VESELÝ, Radim BARTOŠ, Tomáš HOMOLA a Petr DZIK. Low-Temperature Mineralisation of Titania-Siloxane Composite Layers. Catalysts [online]. MDPI, 2021, 11(1), 1-13 [cit. 2022-05-27]. ISSN 2073-4344. Dostupné z: doi:10.3390/catal11010050

Uložit do Citace PRO