MICHLÍČEK, Miroslav, Satoshi HAMAGUCHI a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Molecular dynamics simulation of amine groups formation during plasma processing of polystyrene surfaces. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY [online]. IOP Publishing, 2020, 29(10), 1-13 [cit. 2023-09-23]. ISSN 0963-0252. Dostupné z: doi:10.1088/1361-6595/abb2e8

Uložit do Citace PRO