PALOVČÍK, Jakub, Tomáš OPRAVIL, František ŠOUKAL a Jiří MÁSILKO. Crushed bricks as aggregate in cement based binder. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. IOP Publishing, 2020, s. 1-7 [cit. 2022-08-08]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: doi:10.1088/1757-899X/1039/1/012005

Uložit do Citace PRO