KRČ, Rostislav, Jan PODROUŽEK, Martina KRATOCHVÍLOVÁ, Ivan VUKUŠIČ a Otto PLÁŠEK. Neural Network-Based Train Identification in Railway Switches and Crossings Using Accelerometer Data. JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION [online]. Hindawi, 2020, 2020(1), 1-10 [cit. 2021-7-30]. ISSN 0197-6729. Dostupné z: doi:10.1155/2020/8841810
Uložit do Citace PRO