LISICKÝ, Ondřej, Aneta MALÁ, Zdeněk BEDNAŘÍK, Tomáš NOVOTNÝ a Jiří BURŠA. Consideration of stiffness of wall layers is decisive for patient-specific analysis of carotid artery with atheroma. PLOS ONE [online]. PLOS, 2020, 15(9), 1-18 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1932-6203. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0239447

Uložit do Citace PRO