ŠTRBKOVÁ, Lenka, Brittany B. CARSON, Theresa VINCENT, Pavel VESELÝ a Radim CHMELÍK. Automated interpretation of time-lapse quantitative phase image by machine learning to study cellular dynamics during epithelial-mesenchymal transition. JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS [online]. SPIE, 2020, 25(8), 1-18 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1560-2281. Dostupné z: doi:10.1117/1.JBO.25.8.086502

Uložit do Citace PRO