SRNEC, Robert, Andrea NEČASOVÁ, Pavel PROKS, Misa SKORIC, Zita FILIPEJOVÁ, Lucy VOJTOVÁ a Alois NEČAS. Femoral bone defect healing using two novel biocompatible degradable materials. ACTA VETERINARIA BRNO [online]. Acta Veterinaria Brno, 2020, 89(2), 163-169 [cit. 2022-08-18]. ISSN 1801-7576. Dostupné z: doi:10.2754/avb202089020163

Uložit do Citace PRO