VODICKOVA, vera, Martin ŠVEC, Pavel HANUS, Pavel NOVÁK, Antonín ZÁDĚRA, Vojtěch KELLER a Petra PROKOPČÁKOVÁ. The Effect of Simultaneous Si and Ti/Mo Alloying on High-Temperature Strength of Fe3Al-Based Iron Aluminides. MOLECULES [online]. MDPI, 2020, 25(18), 1-11 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: doi:10.3390/molecules25184268

Uložit do Citace PRO