VAŇOVÁ, Veronika; SEDLÁČKOVÁ, Eliška; HYNEK, David; RICHTERA, Lukáš; BYTEŠNÍKOVÁ, Zuzana et al. Highly selective and sensitive electrochemical biosensor based on electrochemically reduced graphene oxide for detection of miRNA as a cancer biomarker. Online. In: NANOCON 2019 CONFERENCE PROCEEDINGS. Tanger, 2020, s. 385-390. ISBN 978-80-87294-95-6. Dostupné z: https://doi.org/10.37904/nanocon.2019.8615. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO