HORÁK, Michal, Filip LIGMAJER, Tomáš ŠIKOLA, Miroslav FOJTA a Aleš DAŇHEL. Plasmonic Properties of Silver Amalgam Nanoparticles Studied by Analytical Transmission Electron Microscopy. In: Microscopy and Microanalysis [online]. Cambridge University Press, 2020, s. 2650-2652 [cit. 2022-09-27]. ISSN 1435-8115. Dostupné z: doi:10.1017/S1431927620022321

Uložit do Citace PRO