ŠTURSA, Václav. Studium autenticity koření a kořenících přípravků [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196732. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Pavel Diviš.
Uložit do Citace PRO