ENEV, Vojtěch, Petr SEDLÁČEK, Leona KUBÍKOVÁ, Šárka SOVOVÁ, Leoš DOSKOČIL, Martina KLUČÁKOVÁ a Miloslav PEKAŘ. Polarity-Based Sequential Extraction as a Simple Tool to Reveal the Structural Complexity of Humic Acids. Agronomy [online]. MDPI, 2021, 11(3), 1-19 [cit. 2023-06-01]. ISSN 2073-4395. Dostupné z: doi:10.3390/agronomy11030587

Uložit do Citace PRO