HANÁK, Tomáš, Adriana DROZDOVÁ a Ivan MAROVIĆ. Bidding Strategy in Construction Public Procurement: A Contractor’s Perspective. Buildings [online]. MDPI, 2021, 11(2), 1-14 [cit. 2021-9-20]. ISSN 2075-5309. Dostupné z: doi:10.3390/buildings11020047
Uložit do Citace PRO