KASPAR, Pavel, Dinara SOBOLA, Klára ČÁSTKOVÁ, et al. Case Study of Polyvinylidene Fluoride Doping by Carbon Nanotubes. Materials [online]. MDPI, 2021, 14(6), 1428-1-1428-12 [cit. 2021-7-30]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma14061428
Uložit do Citace PRO