HORKEL, Ondřej. Modifikace polyethylenu reaktivním kompaundováním [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196795. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaroslav Petrůj.
Uložit do Citace PRO