ANDĚLOVÁ, Pavla. Tvorba a účelové využívání kartografických znakových sad [online]. Brno [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196816. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Dalibor Bartoněk.

Uložit do Citace PRO