BUDAY, Michal. Geofyzikální metody začlenění lokálních výškových systémů do celosvětového výškového systému [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196817. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Viliam Vatrt.

Uložit do Citace PRO