DVOŘÁK, Richard. Využití akustických metod pro posouzení vlivu složení cementových kompozitů na průběh degradace vyvolané zvýšenou teplotou [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196818. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav fyziky. Vedoucí práce Zdeněk Chobola.

Uložit do Citace PRO