GÁBROVÁ, Lenka. Analýza denního osvětlení zastíněných budov se zaměřením na světelnou reflektanci a umístění venkovních překážek [online]. Brno [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196819. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Čupr.

Uložit do Citace PRO