HALA, Mario. Hodnocení možnosti vzniku vnější sufoze/ztekucení a řešení metodou dílčích součinitelů [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196820. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jaromír Říha.

Uložit do Citace PRO