LOSSMANN, Jaroslav. Monitorování podzemních staveb s nízkým nadložím [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196822. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Vladislav Horák.

Uložit do Citace PRO