MACSEK, Tomáš. Odstraňování antibiotik z odpadních vod pomocí pokrokových oxidačních technologií [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196823. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.

Uložit do Citace PRO