ŠPAČEK, Daniel. Rozvoj obchodních aktivit společnosti ZETOR TRACTORS a. s [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196842. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO