RONDOŠOVÁ, Nikola. Návrh změn konceptu znalostního a talent managementu ve vybraném podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196849. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.

Uložit do Citace PRO