KOLOMAZNÍK, Tomáš. Marketingová strategie vybrané neziskové organizace [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196857. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.

Uložit do Citace PRO