MAŠEK, Petr. Implementace a vyhodnocení komunikační technologie LoRaWAN v simulačním prostředí NS-3 [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196874. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Mašek.

Uložit do Citace PRO