ŠIRJOV, Jakub. Testovací polygon pro kvantovou distribuci klíčů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196892. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Michal Látal.
Uložit do Citace PRO