BIOLEK, Martin. Klientská aplikace protokolu DNS s grafickým rozhraním pro účely výuky [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196925. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Jeřábek.

Uložit do Citace PRO