KUBÁT, Pavel. Analogové elektronické emulátory obvodů neceločíselného řádu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196996. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Dvořák.
Uložit do Citace PRO