SÁMEL, Maroš. Využití technologie studené kinetické depozice na materiálech používaných v elektrotechnice [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196998. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Tomáš Binar.
Uložit do Citace PRO