JANIŠ, Adam. Mechanické vlastnosti materiálů pro 3D tisk [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197000. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Vyroubal.
Uložit do Citace PRO